• Absolwent

    • Absolwent Szkoły Podstawowej w Maliniu:

      

     Zna i stosuje zasady życia społecznego.

     Potrafi się uczyć.

     Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

     Posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów.

     Jest otwarty, komunikatywny i kreatywny.

     Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

     Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

     Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka.

     Cechuje go wysoka kultura osobista.

     Pamięta o przeszłości.

     Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia.

     Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych