• Bardzo prosimy rodziców, aby przyprowadzali i odbierali dzieci z pomieszczenia przy wejściu (wyjątek stanowią rodzice dzieci świetlicowych i klas 0).

     W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz naszymi procedurami bezpieczeństwa bardzo prosimy, aby rodzice bez ważnego powodu nie wchodzili na teren szkoły. Z nauczycielami i wychowawcami można kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny, a z sekretariatem telefonicznie tel. (17)7743220 lub emailowo: spmalinie@tuszownarodowy.pl

     Jednocześnie informujemy, że płatności za dożywianie rodzice będą dokonywać bezpośrednio na konto. Dane do przelewu i kwota zostanie wysłana przez sekretariat poprzez dziennik elektroniczny. W tym roku rodzice również sami zgłaszają i opłacają dobrowolne ubezpieczenie swoich dzieci. Ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii, nie będzie w tym pośredniczyć szkoła.

     Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego znajdą Państwo w procedurach bezpieczeństwa w poniższym linku. Trzeba obowiązkowo się z nimi zapoznać. W razie pytań wychowawcy i dyrekcja są do dyspozycji.

     Procedury_szkola_2021-22.docx

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220 39-331 Chorzelów Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów: zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych