• Wychowanie do życia w rodzinie

    • Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowany jest od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.  

     Na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka, a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, nie tylko tym fizycznym. Poruszane są zagadnienia o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Uczniowie poznają zasady savoir – vivre, a także mówią o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

     W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia.

     Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3). 

     Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

     1. Rodzina
     2. Dojrzewanie
     3. Seksualność człowieka.
     4. Życie jako fundamentalna wartość.
     5. Płodność.
     6. Postawy

     Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. 

     Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

     Poniżej do pobrania – oświadczenie rezygnacji rodzica z uczestnictwa w zajęciach dziecka: 

     rezygnacja_wdz.doc

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych