Klasa pierwsza

Do pobrania:

UWAGA:

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą  zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawo


Druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: klasa_1_2018_obwod.doc

Druk dla dzieci zamieszakłych poza obwodem gminy: klasa_1_2018_spoza_obwod.doc

Druki w formacie pdf:

klasa_1_2018_obwod.pdf

klasa_1_2018_spoza_obwod.pdf

 

W załączniku są dostępne szczegóły rekrutacji: informacje_dla_rodzicow_rekrutacja.pdfa do klasy I na rok szkolny


ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W MALINIU
OD 15.03. - 28.03.2017R. W GODZINACH 8:00 - 15:00,
DOKUMENTY BĘDZIE MOŻNA ZOSTAWIAĆ TAKŻE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GODZINACH 6:30 - 16:00.


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Maliniu,
    Malinie 220
    39-331 Chorzelów
  • (17) 7743220

    Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
    (17) 747 90 10

Galeria zdjęć