Program "Mały Mistrz" Sprawność - Rowerzysta Sprawność - Saneczkarz

Mały Mistrz

Program "Mały Mistrz"

                                                                

Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 dołączyła do programu „Mały Mistrz”, który jest realizowany w klasach I. Szkoła otrzymała dla tych klas nowy sprzęt sportowy, a wychowawczynie klasy Ia i Ib pomoc nauczyciela wychowania fizycznego podczas zajęć na jednej godzinie lekcji wf.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Program obejmuje następujące blokiRowerzysta-TurystaLekkoatleta, Gimnastyk-TancerzPływak-Wodniak, Saneczkarz-Narciarz-ŁyżwiarzPiłkarz.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

 • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
 • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
 • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Maliniu,
  Malinie 220
  39-331 Chorzelów
 • (17) 7743220

  Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
  (17) 747 90 10

Galeria zdjęć